HUR LÅTER DE?

MÄTNINGSFORSKNING AV OLLO LAB

Vi mätte och jämförde frekvensåtergivningen hos de vanligaste mixhörlurarna på marknaden.

När vi mätte använde vi oss av G.R.A.S. 45CC och IEC 60318-1 Öronsimulatorer och Dewesoft Sirius Systems AD konverters.

 

MÄTPROCESSEN

David kommer ta dig med genom mätningsprocessen som varje OLLO-hörlur går igenom. Häng med!
• 0:26 – IEC 60318-1 standarden
och utrustningen vi använder
• 1:12 – Vår filosofi kring frekvensmätning
• 1:37 – Mätningsprocessen
• 3:16 – Hur får du tag på rekvensresponsgrafen?
• 3:54 – Vad betyder allt detta?

G.R.A.S. OCH DEWESOFT

mätningsutrust


Efter rigorös efterforskning och på inrådan från Bang & Olufsen, valde vi att använda oss av G.R.A.S. 45CC och IEC 60318-1 öronsimulatorer och Dewesoft Sirius Systems AD-konvertering. Det här är utrustning hämtat från de största forskningslaboratorierna som NASA, CERN, Mahle Sound and Vibration labs, Spacelink, Airbus, Space X, Yamaha bland många andra.

Ta reda på mer

MÄTNINGSPROCESSEN

mätningsförutsättningar

Alla hörlurar mättes med samma utrustning och på samma dag så det skulle bli så liten variation som möjligt mellan dem. Innan varje hörlursmätning startade mättes volymstyrkan så att de spelade rosa brus så nära 80dB vid 600Hz som möjligt vid mätplatsen.

Testmiljöns referensvärden var:
Lufttryck: 100,3 kPa
Relativ luftfuktighet: 33%
Temperatur: 23°C

rumsligt medelvärde

Hörlurar måste mätas i flera positioner för att korrekt kunna återspegla den akustiska energin i systemet. Hur ljudet träffar hörselgången, i vilken vinkel och hur tätt öronkuddarna sluter om örat, allt har en signifikant påverkan på mätningen.

Öronkåpans interna dimensioner skapar modala artifakter. Det är precis som med rumsklanger man normalt försöker bygga bort med akustikmaterial i lyssningsrum. Skillnaden är bara att i hörlurskåpan sker det i de högre frekvenserna på grund av kåpans storlek. Artifakterna förändras i och med att storleken och formen på hörlurskåpan ändras beroende på hur hörlurarna sitter på huvudet.

JÄMFÖR JÄMFÖRBARA


När man mäter hörlurar har man flera variabler man måste ta hänsyn till för att kunna jämföra frekvenskurvor. Det är därför jämförelse mellan mätningar från olika laboratorier och även recensenter kan vara missledande.

Se till att ha normaliserade mätvärden och att det du mäter går att jämföra. Jämför bara samma standard gör inte korsjämförelser.

VETENSLAPEN BAKOM HÖRLURSMÄTNING

SÅ FUNKAR HRTF

Hörlurar kan inte mätas med vanliga mätmikrofoner. De måste mätas så som de används - kopplade till en mikrofon som härmar örats akustiska uppbyggnad. Så när vi mäter hörlurar försöker vi härma det trumhinnan hör.

Ljud som har rak frekvenskurva i det fria är inte längre rakt när det når trumhinnan. Skillnaden mellan den raka kurvan i det fria och den påverkade kurvan som når trumhinnan kallas HRTF – Head Related Transfer Function.

ANATOMIN SPELAR ROLL

Det finns många saker som påverkar ljudet på dess väg mot trumhinnan:
👉 Större bröstkorg och huvud ger förstärkt mellanregister.
👉 Öronmusslan fokuserar och förstärker frekvenser mellan 2000Hz och 5000Hz.
👉 Hörselgångens längd skapar modala artifakter, främst kring 3kHz, 9kHz och 15kHz beroende på det individuella örats storlek och utformning.

Det är därför våra hörlurar inte mäter exakt rakt. Tvärtom strävar vi efter en frekvenskurva som påminner om hur en rak kurva skulle sett ut när den når örat. Hur en helt “rak” lyssning ser ut är olika från individ till individ. Vårt mål är att hitta den perfekta balansen för att så många tekniker som möjligt ska kunna få så rak lyssning som möjligt.

HARMAN TARGET-KURVAN

Här är ett exempel på Harman Target-kurvan på ett tomt mätdiagram utan någon kompensering. Dr. Sean Olive har gjort djupgående efterforskning i ämnet och skrivet ett antal artiklar i AES-tidskrifter.

Hans empiriska resultat visar att merparten av konsumenter vill ha ungefär 5 dB boost i de låga frekvenserna. Våra användares kommentarer visar att ljudtekniker föredrar en aning mindre än så för att inte tappa klarhet och tydlighet i basregistret. Det var utgångsläget vi hade när vi skapade S4X-hörlurarna.

Man kan tydligt se i diagrammen att basfrekvenserna är något höjda men inte lika mycket som enligt Harman Target Curve. Den hörlur som vi testat som varit närmst är AKG K731. Vi kan läsa i diagrammen hur deras kurva skiljer sig från vad vi designat. Kom ihåg att undersökning är ute efter att hitta vad konsumenter anser vara en “rak” kurva.

HUR KAN MÄTNING VARA TILL HJÄLP

För att kunna använda mätdata på ett effektivt sätt räcker inte den utskrivna version som följer med i förpackningen. Du behöver en kurva som går att inspektera på djupet. Mätdata för hörlurar köpta före april 2020 finns redan på ditt konto. För beställningar gjorda efter april 2020 kan du beställa dina data via HelpDesk. En excel-fil med dina specifika hörlurara data kommer sen skickas till dig.

ANPASSA SKALAN

Det första du behöver göra är att anpassa skalan på grafen till en relevant upplösning som kan ge insiktsfull data. Med för grov skala kommer du bara se en rak linje som inte säger särskilt mycket. Å andra sidan kommer en för fininställd skala få varje liten avvikelse från 0dB att se ut som ett problem även om de är så små att dina öron inte kommer uppfatta dem och det finns ingen anledning att komplicera ditt liv i onödan med att kompensera för det.

Alla hörlurar visar avvikelser från 0dB på nåt sätt. Du behöver kunna se avvikelserna i parametrar som kan hjälpa dig för att göra något åt dem.


IDENTIFIERA FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETERNA

En skala på 10dB har vi märkt att vi tycker representerar hörlurar på bästa sätt och ger den mest användbara skalan när man vill försöka förbättra återgivningen.

Lokalisera toppar och dalar i kurvan som är större än 3dB. Leta upp avvikelsepuckelns mittfrekvens. Det räcker bra med ett ögonmått, du behöver inte gå loss med linjalen. 😊 Om du eftersträvar att komma ännu närmre IEC 60318-1 kan du göra en spegelvänd kurva på det du ser.

ÅTERSKAPA RESULTATEN FAST TVÄRTOM

Så om dina mätresultat visar en boost med toppen kring 200Hz, gör du en dipp med din EQ med halva värdet vid samma frekvens. Om mätningen visar en boost på 4dB, dippar du med 2dB. Kom ihåg att använda en Q-faktor under 1. Högre Q-värde riskerar att skapa fasproblem. Vi rekommenderar att bara justera med hälften av uppmätta värden baserat på hur högtalarakustik svara på ingångssignalen. Om vi tar bort frekvensrika basfrekvenser kommer det också påverka hur mycket övertoner vi har kvar. Det påverkar utrymmet som kvarvarande frekvenser har att fortplanta sig på i öronkåpan. Gör så här för alla signifikanta avvikelser du ser. Brukar röra sig om ca 2-3 stycken för de flesta hörlurar.

PROVA INNAN DU BESTÄMMER DIG

dina öron vet ändå bäst!

PROVA NU