Användarvillkor

Käre kund

Vår webbplats erbjuder digitala betalsätt. För er säkerhet sker det med krypterade betalningsuppgifter i samarbete med digitala betalningstjänster som PayPal och Stripe. Er data är säker hos oss.

Rok Gulič, CEO


ÖVERSIKT
Den här webbplatsen drivs av OLLO Audio. Genomgående är det Ollo Audio som menas när vi använder ord som “vi”, “oss” och “vår”. Ollo Audio erbjuder den här webbplatsen, inklusive all dess information, dess verktyg och dess utbud till användaren, som i och med användandet av webbplatsen också går med på de villkor som uppges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller handla någon av våra varor, godkänner du som kund följande villkor (“användarvillkor”, “Villkor”), inklusive övriga villkor och riktlinjer som refereras här hyperlink. Dessa användarvillkor gäller samtliga användare av webbplatsen utan undantag.

Vänligen läs igenom användarvillkoren innan ni använder vår webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner ni användarvillkoren. Om ni motsätter er användarvillkoren kan ni ej använda sidan eller dess tjänster. Om användarvillkoren gäller ett erbjudande gäller ert godkännande av användarvillkoren endast detta erbjudande.

Nya tillägg och verktyg som adderas den befintliga sidan faller under dessa användarvillkor. För en uppdatering av villkoren kan ni när som helst återkomma till den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera, ändra eller byta ut delar av dessa användarvillkor genom att notera ändringar på vår hemsida. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad på dessa villkor. Ert fortsatta användande av hemsidan är att ses som ett godkännande av nämnda uppdateringar/ändringar.

Vår shop omhändertas av Shopify Inc. De bistår med en online e-commerceplattform som ger oss möjlighet att sälja våra produkter och tjänster till er.
Alla priser är i euro, inklusive moms.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR ONLINE SHOPEN
Genom att godkänna dessa användarvillkor intyger du att du är som minst myndig i det land där du bor eller att du är myndig och har gett oss ditt medgivande att låta omyndiga som du är målsman för, rätten att använda denna sida.
Våra produkter får ej användas till olagliga eller ickeauktoriserade handlingar, inte heller får de användas till något som överskrider någon lokal lag (inklusive men inte begränsat till copyright lagar).
Under inga omständigheter får du ladda upp eller vidarebefordra några datavirus, dataworms eller någon annan datakod av destruktiv typ.
Skulle du bryta mot något av dessa användarvillkor kommer du omedelbart bannlysas från vår sida och våra erbjudanden.

AVSNITT 2 – ALLMÄNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra någon tillgång till våra erbjudanden och tjänster närhelst vi vill och anser oss behöva.
Du medger att dina personuppgifter (bortsett från kreditkortsuppgifter) kan komma att sändas okrypterat via (a) olika nätverk och möjligen (b) behandlas för att passa olika tekniska krav hos anslutande nätverk och utrustning. Kreditkortsuppgifter sänds alltid krypterat vid överförande mellan olika nätverk. Du godkänner att inte reproducera, duplicera, kopiera, återförsälja eller exploatera något av det utbud, tillgång till utbud eller någon av kontakterna som denna sida förser, utan godkännande från vår sida.
Rubrikerna som används i detta avtal finns där för att förenkla och skall inte ses att begränsa eller på något annat sätt påverka användarvillkoren. Vi förbehåller oss rätten att vägra någon tillgång till våra erbjudanden och tjänster närhelst vi vill och anser oss behöva.
Du medger att dina personuppgifter (bortsett från kreditkortsuppgifter) kan komma att sändas okrypterat via (a) olika nätverk och möjligen (b) behandlas för att passa olika tekniska krav hos anslutande nätverk och utrustning. Kreditkortsuppgifter sänds alltid krypterat vid överförande mellan olika nätverk. Du godkänner att inte reproducera, duplicera, kopiera, återförsälja eller exploatera något av det utbud, tillgång till utbud eller någon av kontakterna som denna sida förser, utan godkännande från vår sida.
Rubrikerna som används i detta avtal finns där för att förenkla och skall inte ses att begränsa eller på något annat sätt påverka användarvillkoren.

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är exakt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är avsedd för allmän information och är därför inte att anse som fakta och bör heller inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera andra uppdaterade informationskällor. Användandet av denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst men har ingen skyldighet att uppdatera information om vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar av denna webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRIS
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller tredje part för ändringar, prisändringar, avstängningar eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i förekommande fall)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen.
Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsad mängd och kan endast returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att färger och bilder på våra produkter i webbutiken visas så exakt som möjligt.
Vi kan inte garantera att din datorskärm visar alla färger exakt.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FÖRBETALNING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi får, på eget bevåg, begränsa eller avbryta den köpta mängden per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelsen att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning, kan försöker vi meddela detta genom att kontakta den e-post- och/eller faktureringsadress/telefonnummer som tillhandahållits oss vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda bedömning verkar vara utförda av återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla nuvarande, komplett och korrekt köp- och konto-information för alla inköp som görs i vår webbutik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - ALTERNATIVA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi vare sig överser eller har någon kontroll över. Du godtar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som de är” och "som de gjorts tillgängliga" utan några garantier eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi har inget ansvar vad gäller din användning av valfritt tredjepartsverktyg.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt upp till din egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för de verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner igenom webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa servicevillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPART
Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplats som inte är ansluten till oss. Vi ansvarar inte för att ha granskat eller utvärderat innehållet eller noggrannheten på dessa sidor och vi tar inte ansvar för tredje parts material, webbplats eller för annat material, produkter eller tjänster från utomstående.
Vi är inte ansvariga för skador eller problem relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i anslutning till eventuella tredjepartswebbplatser. Vänligen granska noga tredjeparts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄGG
Om du på vår begäran sänder in vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, e-post, per brev, eller på annat sätt (gemensamt, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till oss i vilket medium som helst. Vi vare sig är eller kan bli skyldiga (1) att upprätthålla eventuella kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer vara olagligt, kränkande, hotande, skadligt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du intygar att dina kommentarer inte kränker några rättigheter hos tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Du intygar vidare att dina kommentarer inte innehåller skadliga eller på annat sätt olagliga, stötande eller obscena material, eller innehåller något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av vare sig våra tjänster eller någon relaterad hemsida. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon andra än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprung för eventuella kommentarer. Du är ensamt ansvarig för dina kommentarer och deras innehåll. Vi tar inte ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har lagt ut.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION
Den personliga information du delar med dig av till webbshopen styrs av vår integritetspolicy. För att läsa mer, se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, MISSTAG OCH FÖRSUMMELSE
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller bland våra tjänster som innehåller skrivfel, felaktigheter eller utelämnanden relaterat till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, misstag eller försummelse och rätten att ändra eller uppdatera information eller avboka beställningar om någon information på vår eller någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (gäller även efter att du har skickat din beställning).
Vi avsäger oss skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på vår eller på någon relaterad webbplats, inklusive men utan begränsning till prisinformation, utanför vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller något uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats skall ses som indikation att all information i tjänsten eller om någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBUD MOT ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll till: (a) något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att uppträda eller delta i något olagliga handlingar; (c) att kränka internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras intellektuella äganderätt; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell orientering, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp; (f) att dela falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av webbplatsen eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) skräppost, (phish, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape); (j) obscent eller omoraliskt syfte; (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner på webbplatsen eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen eller någon relaterad webbplats vid brott mot någon av de förbjudna anledningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSFRISKRIVNING
Vi garanterar inte, utlovar eller försäkrar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekt eller pålitlig. Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten för obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du samtycker till att din användningen eller oförmågna att använda tjänsten är på ditt egna bevåg. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (förutom där uttryckligen anges av oss) tillhandahållna "som de är" och "som är tillgängligt" för din användning, utan några garantier eller villkor av något slag från vår sida, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelsbar kvalitet, fitness för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
OLLO Audio, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvarar ej för skada, förlust, anspråk eller andra direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller oväntade följdskador av något slag, inklusive och utan begränsning, förlorad vinst, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är avtalsbaserade, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av tjänsterna eller någon annan produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten eller för något annat krav på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skador av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något annan innehåll (eller produkt) publicerat, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsten, även om möjlighet ges. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar begränsas till maximal utsträckning tillåtet enligt lag, i sådana stater eller jurisdiktioner.

AVSNITT 14 - GOTTGÖRELSE
Du samtycker till att skydda, försvara och inte utsätta OLLO Audio, vårt moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, officerare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, för några krav, inklusive rimliga advokatsavgifter som görs av tredje part på grund av ditt åsidosättande av dessa användarvillkor eller dess dokument. Vare sig genom hänvisning till eller på grund av brott mot lag eller rättigheter till tredje part.

AVSNITT 15 - SEVERABILITET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses avskild från dessa villkor för Tjänsten, en sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 - HÄVNING
Förpliktelser och skyldigheter som uppkommit mellan parterna före uppsägningsdagen ska kvarstå trots hävning av detta avtal för alla syften. Dessa användarvillkor gäller om inte och tills, de avslutas av antingen dig eller oss.
Du kan häva dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller genom att sluta använda vår webbplats.
Om du enligt vår bedömning avstår eller om vi misstänker att du har avstått att följa de villkor och bestämmelser som upprättas i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer vara ansvarig för alla belopp till och med uppsägningsdagen; och/eller följaktligen bli nekad åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELT AVTALET
Vid misslyckande att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse av dessa servicevillkor ska inte utgöra ett undantag från sådan rätt eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela överenskommelse och förståelse mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av servicevillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte hållas mot författande part.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sloveniens lagar.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätt alla delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av ändringar av dessa villkor för Tjänsten utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@olloaudio.com.